جهان الکترونیک مهر پویا

نام و نام‌خانوادگی مدیرعامل: مهدی عباسی

آدرس: نجف‌آباد، خیابان ۱۷ شهریور شرقی

سبد خرید