تجارت الکترونیک آریاز تمدن اصفهان

نام و نام‌خانوادگی مدیرعامل: میثم صلصالی

آدرس: اصفهان، خیابان پروین اعتصامی

سبد خرید