اعتماد سازان خیری سلماس

نام و نام‌خانوادگی مدیرعامل: بهمن خیری

آدرس: سلماس، خیابان امام

سبد خرید