یکتا گلدیس آذربایجان

نام و نام‌خانوادگی مدیرعامل: علی احمدپور

آدرس: تبریز، بلوار آذربایجان

سبد خرید